Varstvo osebnih podatkov

Vse pridobljene osebne podatke obiskovalcev spletne strani oz. kupcev spoštujemo in jih zbiramo, vodimo, obdelujemo in hranimo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Zvezani smo k temu, da vse zbrane osebne podatke, pridobljene preko ali z uporabo spletne strani, skrbno varujemo in uporabljamo izključno za namen, za katerega so bili posredovani.

Posameznik z dostopom na spletno stran oz. uporabo spletne strani ali privolitvijo za zbiranje osebnih podatkov soglaša oz. dovoljuje, da zbiramo, vodimo, obdelujemo in hranimo osebne podatke, ki se nanašajo nanj, in sicer v skladu z veljavnimi področnimi zakoni, med drugim z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES ( »GDPR«).

Kdo upravlja z vašimi podatki in kdo ima do njih dostop?

Z vašimi osebnimi podatki upravlja in do njih dostopa:

Hiška srčnih dotikov, Katja Rinc, s.p.
Ulica Antona Murka 15
2311 Hoče

Matična številka: 8840016000
Davčna številka: 55949061

Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam, razen v primeru, ko nas k temu zavezuje veljavna zakonodaja.

Katere osebne podatke zbiramo?

Zbiramo le tiste osebne podatke, ki so potrebni za kakovostno izvedbo nakupa, za komunikacijo z vami in za izboljšanje naših storitev ter uporabniške izkušnje.

Z namenom uspešne izvedbe nakupa v naši spletni trgovini (obdelava naročila, dostava izdelkov) in komunikacijo z vami, vas bomo prosili za naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov za dostavo, podjetje oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba), naslov elektronske pošte, kontaktno telefonsko številko.

Zbrani osebni podatki so na podlagi vašega soglasja uporabljeni tudi za namene prodajne analize (statistična obdelava, trženjske raziskave, segmentacija kupcev, obdelava preteklega nakupnega obnašanja, oglaševanje in prilagajanja vsebin uporabniku v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov).

Kadar dostopate do naše spletne strani, se pa avtomatično beležijo nekateri neosebni podatki, in sicer za namen spletne analitike. Omenjene informacije uporabljamo z namenom optimizacije uporabniške izkušnje in izboljšavo vsebin. Zabeleženi neosebni podatki niso predmet nadaljnje obdelave in jih ne posredujemo tretjim osebam.

Kako dolgo se osebni podatki obdelujejo in hranijo?

Na podlagi privolitve pridobljeni osebni podatki posameznika se obdelujejo in hranijo, dokler za to obstaja namen (oz. smo do tega zavezani zaradi veljavne zakonodaje) ali do preklica privolitve posameznika.

Pravice in odgovornost posameznika

Skladno z veljavno zakonodajo ima posameznik pravico kadarkoli preklicati privolitev oz. zahtevati vpogled, prepis, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, in sicer tako, da svoje zahteve sporoči na elektronski naslov info@hiskasrcnihdotikov.si ali katja@nadmavrico.si. Zahtevo bomo izpolnili v zakonsko zavezujočem roku.

Na elektronski naslov info@hiskasrcnihdotikov.si ali katja@nadmavrico.si lahko posameznik poda tudi pritožbo v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov. Prav tako pa je pravica posameznika tudi, da pritožbo poda neposredno Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije, ki je v tem primeru pristojni nadzorni organ.

Posameznik je odgovoren za verodostojnost podanih osebnih podatkov in kontaktnih informacij. V primeru spremembe podanih osebnih podatkov lahko kadarkoli zahtevate popravek ali izbris, in sicer na elektronski naslov info@hiskasrcnihdotikov.si ali katja@nadmavrico.si.

Skrb za varnost

Zaupane osebne podatke posameznika si izjemno prizadevamo zaščitit pred nepooblaščenim dostopom, uporabo, spreminjanjem ali uničenjem in v ta namen izvajamo ustrezne ukrepe:

  • zaklepanje delovnih prostorov in računalnika in neomogočanje dostopa do osebnih podatkov,
  • hranjenje računalnika, ki je nosilec osebnih podatkov v varovanem prostoru,
  • preprečitev vpogleda v osebne podatke strankam in drugim obiskovalcem.

Navkljub prizadevanjem in trudu obstaja možnost (sicer kaznivega) nepooblaščenega vdora v naš računalniški sistem, brez našega vedenja, s katerim bi osebne podatke morebitne tretje osebe uporabile za namene, ki niso združljivi s prvotnim namenom našega zbiranja, kar se na vsak način trudimo preprečiti.

Spremembe politike varstva osebnih podatkov

Pridržujemo si pravico do spremembe te politike varstva osebnih podatkov, in sicer kadar bo za spremembe razlog utemeljen.